Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Nhớ

 


Ta vê xứ biển quê hương
Chợt nghe nhớ chút dễ thương Sài Gòn
Trăng rằm nơi ấy có tròn
Tiếng cười nơi ấy có giòn giã vui
Trái tim ta bỗng ngược xuôi
Nửa vui với biển nửa vùi bên trăng.